นายเกษม ปัญญาภู
นายก อบต.ไชยวัฒนา
“ตำบลสิ่งแวดล้อมดี    พัฒนาอย่างมีระบบ  สอดคล้องกับวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง ”
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1 ทำไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1 ทำไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3 ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ และคิดอย่างไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3 ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ และคิดอย่างไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 4 ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 4 ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร

ถึงเวลา เอาจริงให้ยุงสิ้นลาย ด้วยวิธีกำจัดยุงลายเหล่านี้!

ถึงเวลา เอาจริงให้ยุงสิ้นลาย ด้วยวิธีกำจัดยุงลายเหล่านี้!

Infographic ชุด

Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร" ตอนที่ 1

สปอตโทรทัศน์ เรื่องสารกำจัดศัตรูพืข ภัยใกล้ตัว

สปอตโทรทัศน์ เรื่องสารกำจัดศัตรูพืข ภัยใกล้ตัว

5 ข้อ ง่ายๆ ป้องกันโรคเบาหวาน

5 ข้อ ง่ายๆ ป้องกันโรคเบาหวาน

วิธีรับมือโรคภัยที่มากับน้ำท่วม

วิธีรับมือโรคภัยที่มากับน้ำท่วม

การป้องกันการจมน้ำในเด็ก (เด็กเล็กและเด็กโต)

การป้องกันการจมน้ำในเด็ก (เด็กเล็กและเด็กโต)

No Gift Policy องค์การ

No Gift Policy องค์การ

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่อบต.ไชยวัฒนา (12 พ.ค. 2565 | อ่าน 11 ครั้ง)
โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (17 มี.ค. 2565 | อ่าน 59 ครั้ง)
จิตอาสา ถนนสวยปราศจากขยะ (17 มี.ค. 2565 | อ่าน 58 ครั้ง)
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด (22 ก.พ. 2565 | อ่าน 68 ครั้ง)
No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา (25 ธ.ค. 2564 | อ่าน 150 ครั้ง)
 
01 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา จำนวน ๘ โครงการ (11 ก.พ. 2565 | อ่าน 66 ครั้ง)
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา จำนวน ๘ โครงการ (11 ก.พ. 2565 | อ่าน 61 ครั้ง)
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสาย นน.4008 ถึงสาย นน.ถ.27-001 หมู่ที่ 1 บ้านนางิ้ว ตำบลไชยวัฒนา กว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่่าน (16 พ.ย. 2564 | อ่าน 243 ครั้ง)
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสาย นน 4008 ถึงสาย นน.ถ.27-001 หมู่ที่ 1 บ้านนางิ้ว ตำบลไชยวัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน (06 ต.ค. 2564 | อ่าน 281 ครั้ง)
ซ่อมสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านนางิ้วถึงสายบ้านเสี้ยว หมู่ที่ 1 บ้านนางิ้ว ตำบลไชยวัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน (06 ต.ค. 2564 | อ่าน 268 ครั้ง)
 
02 ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสาย นน 4008 ถึงสาย นน.ถ.27-001 หมู่ที่ 1 บ้านนางิ้ว ตำบลไชยวัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ต.ค. 2564 | อ่าน 232 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านท่าควาย ตำบลไชยวัฒนา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02 ก.ค. 2564 | อ่าน 417 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงดาดลำเหมือง สายท่าทรายนายกุล - ป่าสุสาน บ้านนางิ้ว หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 มิ.ย. 2564 | อ่าน 447 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแพะเหนือ-แพะใต้ บ้านหนาด หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 มิ.ย. 2564 | อ่าน 239 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไชยวัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 เม.ย. 2564 | อ่าน 294 ครั้ง)
 
03 ร่างเอกสารประกวดราคา เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 บ้านท่าควาย ,ม.4 บ้านหนาด , ม.8 บ้านห้วยสาวแลว จำนวน 3 จุด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ (04 ธ.ค. 2563 | อ่าน 465 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.27001 นางิ้ว - แดนพนา ช่วง กม.2+150-กม.5+850 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอ (04 ธ.ค. 2563 | อ่าน 358 ครั้ง)
 
04 ประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสาย นน 4008 ถึงสาย นน.ถ.27-001 หมู่ที่ 1 บ้านนางิ้ว ตำบลไชยวัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ต.ค. 2564 | อ่าน 244 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านท่าควาย ตำบลไชยวัฒนา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02 ก.ค. 2564 | อ่าน 422 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงดาดลำเหมือง สายท่าทรายนายกุล - ป่าสุสาน บ้านนางิ้ว หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 มิ.ย. 2564 | อ่าน 355 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแพะเหนือ-แพะใต้ บ้านหนาด หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 มิ.ย. 2564 | อ่าน 361 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไชยวัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 เม.ย. 2564 | อ่าน 318 ครั้ง)
 
05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา จำนวน ๘ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 2565 | อ่าน 55 ครั้ง)
จ้างปรับปรุงแผนทีี่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบภูมิสารสนเทศ ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาฯ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.พ. 2565 | อ่าน 59 ครั้ง)
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.พ. 2565 | อ่าน 59 ครั้ง)
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.พ. 2565 | อ่าน 58 ครั้ง)
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน ๑ เคร่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ก.พ. 2565 | อ่าน 59 ครั้ง)
 
06 ยกเลิกประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสาย นน 4008 ถึงสาย นน.ถ.27-001 หมู่ที่ 1 บ้านนางิ้ว ตำบลไชยวัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 พ.ย. 2564 | อ่าน 136 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงดาดลำเหมือง สายท่าทรายนายกุล - ป่าสุสาน บ้านนางิ้ว หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ก.ค. 2564 | อ่าน 410 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.27001 นางิ้ว - แดนพนา ช่วง กม.2+150-กม.5+850 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอ (11 ม.ค. 2564 | อ่าน 644 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 บ้านท่าควาย ,ม.4 บ้านหนาด , ม.8 บ้านห้วยสาวแลว จำนวน 3 จุด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ (11 ม.ค. 2564 | อ่าน 494 ครั้ง)
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างในพื้นที่ตำบลไชยวัฒนา จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (30 ต.ค. 2563 | อ่าน 458 ครั้ง)
 
07 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน ๑ เคร่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.พ. 2565 | อ่าน 54 ครั้ง)
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.พ. 2565 | อ่าน 60 ครั้ง)
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.พ. 2565 | อ่าน 57 ครั้ง)
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ม.ค. 2565 | อ่าน 107 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสาย นน 4008 ถึงสาย นน.ถ.27-001 หมู่ที่ 1 บ้านนางิ้ว ตำบลไชยวัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 พ.ย. 2564 | อ่าน 121 ครั้ง)
 
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล้กในหมู่บ้านห้วยท่าง หมู่ 5 (17 มิ.ย. 2562 | อ่าน 573 ครั้ง)
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการ. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแพะเหนือ-แพะใต้ บ้านหนาด หมู่ 4 (17 มิ.ย. 2562 | อ่าน 693 ครั้ง)
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางิ้ว-เสี้ยว บ้านนางิ้ว หมู่ 1 (16 มิ.ย. 2562 | อ่าน 559 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินบประมาณที่ได้จัดสรรจัดซื้ออาหารเสริม(นม) (24 พ.ค. 2562 | อ่าน 652 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงขึ้นบ่อขยะบ้ำนห้วยสาวแลว หมู่ 8 (13 มี.ค. 2562 | อ่าน 551 ครั้ง)
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการอบรมให้ความรู้การพ่นทำลายเชื้อเพื่อควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการอบรมให้ความรู้การพ่นทำลายเชื้อเพื่อควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการอบรมให้ความรู้การพ่นทำลายเชื้อเพื่อควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 เม.ย. 2565) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างปรับปรุงงานวางท่อเมนประปา บ้านท่าควาย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อสารส้มชนิดก้อนใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  
 กรมการจัดหางาน สำนักงานประกันสังคม
 สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
ITA:033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยวัฒนา (12 พ.ค. 2565 | อ่าน 7 ครั้ง)
การประชุมประชาคมหมู่บ้านแสดงความคิดเห็นการจัดตั้งแพลนท์ยางมะตอย บ้านแดนพนา หมู่ 7 (25 มี.ค. 2565 | อ่าน 41 ครั้ง)
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (21 เม.ย. 2564 | อ่าน 145 ครั้ง)
 
นายภูสิษฐ์   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา


    พฤษภาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2014
ปรับปรุง 20/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 698435
Page Views 1104967