นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
ติดต่อเรา
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา
120 หมู่ 5   ตำบลไชยวัฒนา  อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
เบอร์โทรศัพท์ 054-718804-6 เบอร์แฟกส์ 054-718804
Email : abt.chaiwattana@gmail.com
แบบฟอร์มติดต่อ อบต.
เรื่อง :
ข้อความ :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์ติดต่อ :
กรอกรหัส :