- ว่าง -
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นางจิระนันท์   ชัยรัตนคำโรจน์
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
ภาพกิจกรรม

14 เม.ย.61 กิจกรรมก่อเจดีย์ทราย
( จำนวน 12 รูป / ดู 2 ครั้ง

13 เม.ย.61 บวงทรวงการะวะพญาผานอง
( จำนวน 10 รูป / ดู 2 ครั้ง

5 เม.ย.61 รับบัณฑิตน้อย
( จำนวน 10 รูป / ดู 0 ครั้ง