นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
ภาพกิจกรรม
6 ส.ค.60 : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเยาวชนตำบลไชยวัฒนา
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2560,15:39   อ่าน 134 ครั้ง