นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
ภาพกิจกรรม
8-10 ส.ค.60 :โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. อบต.ไชยวัฒนา ประจำปี 2560
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. อบต.ไชยวัฒนา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2560
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2560,15:44   อ่าน 324 ครั้ง