นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
ภาพกิจกรรม
12 ส.ค.60: โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และประกาศเชิดชูคนดีศรีไชยวัฒนา ประจำปี 2560
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2560,15:47   อ่าน 132 ครั้ง