นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
ภาพกิจกรรม
19 ส.ค.- 3 ก.ย.60 : โครงการอบรมทักษะในการเล่นดนตรีดุริยางค์ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2560,15:50   อ่าน 195 ครั้ง