นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
ภาพกิจกรรม
26-27 ส.ค.60 : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ"กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ"
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2560,15:52   อ่าน 140 ครั้ง