นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
ภาพกิจกรรม
10 เม.ย.61 มหกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2561,14:05   อ่าน 57 ครั้ง