นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
ภาพกิจกรรม
3-4 พ.ค.61 มอบอุปกรกีฬา เพื่อฝึกซ้อม ประจำปี 2561
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2561,14:10   อ่าน 56 ครั้ง