นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
ภาพกิจกรรม
5-6 พ.ค.61 แข่งกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติดและเอดส์ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2561,14:13   อ่าน 168 ครั้ง