นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120

ภาษี

ภาษี

มารู้จักกับภาษีโรงเรือนกันเถอะ!!!!

มารู้จักกับภาษีโรงเรือนกันเถอะ!!!!

ถึงเวลา เอาจริงให้ยุงสิ้นลาย ด้วยวิธีกำจัดยุงลายเหล่านี้!

ถึงเวลา เอาจริงให้ยุงสิ้นลาย ด้วยวิธีกำจัดยุงลายเหล่านี้!

ของขวัญจากดิน

ของขวัญจากดิน

Infographic ชุด

Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร" ตอนที่ 1

สปอตโทรทัศน์ เรื่องสารกำจัดศัตรูพืข ภัยใกล้ตัว

สปอตโทรทัศน์ เรื่องสารกำจัดศัตรูพืข ภัยใกล้ตัว

5 ข้อ ง่ายๆ ป้องกันโรคเบาหวาน

5 ข้อ ง่ายๆ ป้องกันโรคเบาหวาน

วิธีรับมือโรคภัยที่มากับน้ำท่วม

วิธีรับมือโรคภัยที่มากับน้ำท่วม

การป้องกันการจมน้ำในเด็ก (เด็กเล็กและเด็กโต)

การป้องกันการจมน้ำในเด็ก (เด็กเล็กและเด็กโต)

Example Frame

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.ไชยวัฒนา เรื่อง รายชื่อนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก ทำงานช่วงปิดเทอม (ภาคฤดูร้อน) ประจำปี 2561 (29 มี.ค. 61 | อ่าน 129 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา เรื่อง รับสมัครนักเรียน - นักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม(ภาคเรียนฤดูร้อน)ประจำปี 2561 (22 มี.ค. 61 | อ่าน 110 ครั้ง)
ร่างข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ 2561 (22 ก.พ. 61 | อ่าน 217 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา และแต่งตั้งอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา (25 ม.ค. 61 | อ่าน 130 ครั้ง)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (15 ธ.ค. 60 | อ่าน 140 ครั้ง)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จากระบบ e-GP
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งเรือและสถานที่จัดงานแข่งเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 ต.ค. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 ต.ค. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝายและดาดลำเหมืองคอนกรีตในพื้นที่ตำบลไชยวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรพื้นที่ตำบลไชยวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อใช้ในงานกู้ชีพกู้ภัย อบต.ไชยวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมติดผนังและพัดโคจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านนางิ้ว - บ้านแดนพนา (21 ธ.ค. 60 | อ่าน 118 ครั้ง)
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านนางิ้ว - บ้านแดนพนา (30 พ.ย. 60 | อ่าน 136 ครั้ง)
ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านนางิ้ว - บ้านแดนพนา (23 พ.ย. 60 | อ่าน 120 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.27-001 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (23 พ.ย. 60 | อ่าน 117 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา ตามโครงจ้างเหมาก่อสร้างหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านนางิ้ว (18 ส.ค. 60 | อ่าน 42 ครั้ง)
 
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.1,3-8 (21 ก.ย. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการซ่อมแซมฝายและดาดลำเหมืองคอนกรีต หมู่ 1,3-8 (21 ก.ย. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข101-แยกคลองชลประทาน หมู่ 5 (06 ส.ค. 61 | อ่าน 13 ครั้ง)
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนาดหมู่ 4 (03 พ.ค. 61 | อ่าน 44 ครั้ง)
ราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการต่อเติมและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตำบลไชยวัฒนาน (30 เม.ย. 61 | อ่าน 45 ครั้ง)
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
สร้างงาน สร้างกำไร annny853 13 ก.ย. 61
การบำบัดน้ำเสียแบบมีประสิทธิภาพ mkt1sreich 31 ส.ค. 61
เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานด้วยปั๊มเคมี 02-261-8818 mkt1sreich 31 ส.ค. 61
ลดระยะเวลาในการทำงานด้วยปั๊มเคมี mkt1sreich 31 ส.ค. 61
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน mkt1sreich 31 ส.ค. 61
KUTE น้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมัน สูตรน้ำ ชนิดเข้มข้น mkt1sreich 31 ส.ค. 61
 
 
จดหมายข่าว อบต.
จดหมายข่าว อบต.ไชยวัฒนา ฉบับที่ 2/2560 ประจำเดือน เม.ย.60 - ต.ค.60 (06 เม.ย. 60 | อ่าน 80 ครั้ง)
จดหมายข่าว อบต.ไชยวัฒนา ฉบับที่ 1/2560 ประจำเดือน ต.ค.59 - มี.ค.60 (02 ต.ค. 59 | อ่าน 71 ครั้ง)
จดหมายข่าว อบต.ไชยวัฒนา ฉบับที่ 2/2559 ประจำเดือน เม.ย.59 - ต.ค.59 (05 เม.ย. 59 | อ่าน 229 ครั้ง)
จดหมายข่าว อบต.ไชยวัฒนา ฉบับที่ 1/2559 ประจำเดือน ต.ค.58 - มี.ค.59 (03 ต.ค. 58 | อ่าน 212 ครั้ง)
 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ดิจิทัลตำบลไชยวัฒนา (30 พ.ค. 61 | อ่าน 45 ครั้ง)
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (30 พ.ค. 60 | อ่าน 45 ครั้ง)
ขับขึ่ปลอดภัยใส่ใจกฏจราจร (30 พ.ค. 60 | อ่าน 39 ครั้ง)
หลักง่ายๆในการป้องกันอัคคีภัย (30 พ.ค. 60 | อ่าน 39 ครั้ง)
วิธีเอาตัวรอดจากวาตภัย (30 พ.ค. 60 | อ่าน 45 ครั้ง)
วิธีเอาตัวรอดจากอุทกภัย (30 พ.ค. 60 | อ่าน 43 ครั้ง)
การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการปกครองส่วนท้องถิ่น (30 พ.ค. 60 | อ่าน 37 ครั้ง)
โครงการพัฒนาที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ ชุมชนตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน (30 พ.ค. 60 | อ่าน 71 ครั้ง)
 
สมาชิกเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 
    ตุลาคม 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2014
ปรับปรุง 08/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 245167
Page Views 394530