นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.ไชยวัฒนา เรื่อง รายชื่อนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก ทำงานช่วงปิดเทอม (ภาคฤดูร้อน) ประจำปี 2561 ( (29 มี.ค. 61 | อ่าน 149 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา เรื่อง รับสมัครนักเรียน - นักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม(ภาคเรียนฤดูร้อน)ประจำปี 2561 ( (22 มี.ค. 61 | อ่าน 124 ครั้ง))
ร่างข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ 2561 ( (22 ก.พ. 61 | อ่าน 254 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา และแต่งตั้งอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา ( (25 ม.ค. 61 | อ่าน 140 ครั้ง))
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ( (15 ธ.ค. 60 | อ่าน 153 ครั้ง))
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ( (08 ธ.ค. 60 | อ่าน 204 ครั้ง))
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ( (17 พ.ย. 60 | อ่าน 144 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา ประจำปี 2560 ( (24 ต.ค. 60 | อ่าน 37 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2560 ( (19 ก.ค. 60 | อ่าน 49 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะความรู้ด้านการค้าขายออนไลน์ ( (30 พ.ค. 60 | อ่าน 39 ครั้ง))