- ว่าง -
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นางจิระนันท์   ชัยรัตนคำโรจน์
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.ไชยวัฒนา เรื่อง รายชื่อนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก ทำงานช่วงปิดเทอม (ภาคฤดูร้อน) ประจำปี 2561 ( (29 มี.ค. 61 | อ่าน 73 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา เรื่อง รับสมัครนักเรียน - นักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม(ภาคเรียนฤดูร้อน)ประจำปี 2561 ( (22 มี.ค. 61 | อ่าน 55 ครั้ง))
ร่างข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ 2561 ( (22 ก.พ. 61 | อ่าน 48 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา และแต่งตั้งอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา ( (25 ม.ค. 61 | อ่าน 67 ครั้ง))
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ( (15 ธ.ค. 60 | อ่าน 84 ครั้ง))
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ( (08 ธ.ค. 60 | อ่าน 85 ครั้ง))
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ( (17 พ.ย. 60 | อ่าน 91 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา ประจำปี 2560 ( (24 ต.ค. 60 | อ่าน 8 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2560 ( (19 ก.ค. 60 | อ่าน 7 ครั้ง))
ประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเชล) ( (15 พ.ค. 60 | อ่าน 130 ครั้ง))