นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านนางิ้ว - บ้านแดนพนา ( (21 ธ.ค. 60 | อ่าน 126 ครั้ง))
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านนางิ้ว - บ้านแดนพนา ( (30 พ.ย. 60 | อ่าน 144 ครั้ง))
ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านนางิ้ว - บ้านแดนพนา ( (23 พ.ย. 60 | อ่าน 130 ครั้ง))
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.27-001 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ( (23 พ.ย. 60 | อ่าน 123 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา ตามโครงจ้างเหมาก่อสร้างหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านนางิ้ว ( (18 ส.ค. 60 | อ่าน 49 ครั้ง))
รายงานผลการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านนาง้ิว ( (18 ส.ค. 60 | อ่าน 26 ครั้ง))
ประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเชล) ( (15 พ.ค. 60 | อ่าน 189 ครั้ง))
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ( (24 เม.ย. 60 | อ่าน 160 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมฝายหนาด หมู่ 4 บ้านหนาด ( (23 ก.พ. 60 | อ่าน 112 ครั้ง))
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างตามโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมฝายหนาด บ้านหนาด หมู่ 4 ( (23 ก.พ. 60 | อ่าน 98 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาวางก่องเกเบี้ยน ลำห้วยท่าง บ้านห้วยท่าง หมู่ 5 ( (14 ก.พ. 60 | อ่าน 103 ครั้ง))
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตพร้อมวางท่อ บ้านท่าควาย หมู่ 3 ( (14 ก.พ. 60 | อ่าน 91 ครั้ง))
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างตามโครงการจ้างเหมาวางกล่องเกเบี้ยนลำห้วยท่าง หมู่ 5 ( (14 ก.พ. 60 | อ่าน 98 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตพร้อมวางท่อ หมู่ 3 ( (14 ก.พ. 60 | อ่าน 80 ครั้ง))
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคันอ่างห้วยทิ่ง ( (12 ม.ค. 60 | อ่าน 155 ครั้ง))
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างตามโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอ่างห้วยทิ้ง บ้านแดนพนา หมู่ 7 ( (12 ม.ค. 60 | อ่าน 94 ครั้ง))
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและซ่อมแซม จำนวน 6 โครงการ ( (26 ธ.ค. 59 | อ่าน 234 ครั้ง))
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างตามโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเข้าพี้นที่การเกษตรถนนสายน้ำแงงใต้ หมู่ 3 ( (13 ธ.ค. 59 | อ่าน 94 ครั้ง))
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ( (03 ต.ค. 59 | อ่าน 219 ครั้ง))
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ม.7 และต่อเติมและปรับปรุงหอประชุม หมู่ 6 ( (23 ส.ค. 59 | อ่าน 237 ครั้ง))