นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน(บ้านท่าควาย ม.3) ( (26 ก.ค. 59 | อ่าน 224 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองฯ ม.6 บ้านเสี้ยว ( (13 ก.ค. 59 | อ่าน 248 ครั้ง))
ประกาศ ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำและวางท่อประปา หมู่ 5 ( (13 ก.ค. 59 | อ่าน 221 ครั้ง))
ประกาศ ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างลำเหมืองฯ หมู่ 4 ( (13 ก.ค. 59 | อ่าน 188 ครั้ง))
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการสร้างดาดลำเมืองคอนกรีตฯ ม.4 และหมู่ 6 และโครงการสร้างถังเก็บนำ้และว่างท่อประปา หมู่ 5 ( (22 มิ.ย. 59 | อ่าน 205 ครั้ง))
ประกาศ ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ก่อสร้างหอประชุมบ้านหนาด ม.4 ( (30 พ.ค. 59 | อ่าน 181 ครั้ง))
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านหนาด หมู่ 4 ( (12 พ.ค. 59 | อ่าน 182 ครั้ง))
ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ฯ (ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 8 ช่วง 2) ( (04 พ.ย. 58 | อ่าน 237 ครั้ง))
ประกาศ อบต.ไชยวัฒนา เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( (15 ต.ค. 58 | อ่าน 259 ครั้ง))
ประกาศ การจัดทำเเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ( (05 ต.ค. 58 | อ่าน 90 ครั้ง))
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ( (02 ต.ค. 58 | อ่าน 300 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ( (01 ต.ค. 58 | อ่าน 247 ครั้ง))
ประกาศ เรื่องประกาศราชื่อผุ้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (หมู่ 8) ( (23 ก.ย. 58 | อ่าน 268 ครั้ง))
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถ รับ - ส่ง เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัด อบต.ไชยวัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2559 ( (18 ก.ย. 58 | อ่าน 281 ครั้ง))
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคาฯ (ประปา หมู่ 8) ( (15 ก.ย. 58 | อ่าน 195 ครั้ง))
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยสาวแลว ( (25 ส.ค. 58 | อ่าน 187 ครั้ง))
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยสาวแลว ( (17 ส.ค. 58 | อ่าน 216 ครั้ง))
ประกาศ เรื่องผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( (17 ส.ค. 58 | อ่าน 291 ครั้ง))
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยสาวแลว ( (14 ส.ค. 58 | อ่าน 161 ครั้ง))
ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. หมู่ 5 และ หมู่ 7 ( (14 ก.ค. 58 | อ่าน 196 ครั้ง))