นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ( (26 มิ.ย. 58 | อ่าน 150 ครั้ง))
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ถนน บ้านนางิ้ว หมู่ 1 ( (20 เม.ย. 58 | อ่าน 186 ครั้ง))
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ 1 ( (20 เม.ย. 58 | อ่าน 179 ครั้ง))
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ ( (30 มี.ค. 58 | อ่าน 174 ครั้ง))
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตและรางระบายน้ำคอนกรีตเสิรมเหล็ก ( (26 ก.พ. 58 | อ่าน 182 ครั้ง))
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ( (25 ธ.ค. 57 | อ่าน 210 ครั้ง))
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( (25 พ.ย. 57 | อ่าน 261 ครั้ง))
ประกาศ อบต.ไชยวัฒนา เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต ( (25 พ.ย. 57 | อ่าน 177 ครั้ง))
ประกาศ อบต.ไชยวัฒนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( (19 พ.ย. 57 | อ่าน 162 ครั้ง))
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคาฯ (ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 8 ช่วง 1) ( (10 พ.ย. 57 | อ่าน 149 ครั้ง))
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( (20 ต.ค. 57 | อ่าน 246 ครั้ง))
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแดนพนา-บ้านห้วยทาง ( (31 พ.ค. 57 | อ่าน 438 ครั้ง))