- ว่าง -
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นางจิระนันท์   ชัยรัตนคำโรจน์
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
รายงานการเงิน กองทุน สปสช.
รายงานการเงิน ไตรมาส 2/2558 ( (26 มิ.ย. 58 | อ่าน 436 ครั้ง))
รายงานการเงิน ไตรมาส 1/2558 ( (26 มิ.ย. 58 | อ่าน 267 ครั้ง))