นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
รายงานการเงิน กองทุน สปสช.
รายงานการเงิน ไตรมาส 2/2558 ( (26 มิ.ย. 58 | อ่าน 507 ครั้ง))
รายงานการเงิน ไตรมาส 1/2558 ( (26 มิ.ย. 58 | อ่าน 295 ครั้ง))