นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
ผลการดำเนินงาน กองทุน สปสช.
วารสาร กองทุน สปสช.2557 ( (24 มิ.ย. 58 | อ่าน 307 ครั้ง))
เอกสารบรรยายสรุปตรวจเยี่ยม 2557 ( (24 มิ.ย. 58 | อ่าน 699 ครั้ง))