- ว่าง -
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นางจิระนันท์   ชัยรัตนคำโรจน์
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2560 (03 ต.ค. 59 | อ่าน 160 ครั้ง)

ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2559 (03 ต.ค. 58 | อ่าน 131 ครั้ง)

ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2558 (26 มิ.ย. 58 | อ่าน 186 ครั้ง)