นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2562 (08 ต.ค. 61 | อ่าน 1 ครั้ง)

ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2560 (03 ต.ค. 59 | อ่าน 220 ครั้ง)

ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2559 (03 ต.ค. 58 | อ่าน 177 ครั้ง)

ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2558 (26 มิ.ย. 58 | อ่าน 211 ครั้ง)