- ว่าง -
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นางจิระนันท์   ชัยรัตนคำโรจน์
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1(สมัยแรก) ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2561 ( (26 มี.ค. 61 | อ่าน 1 ครั้ง))
รายงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 ( (17 ม.ค. 61 | อ่าน 1 ครั้ง))
หนังสือเชิญสมาชิกประชุมสภาสมัยสามัญ 4 ปี 2560 ( (22 พ.ย. 60 | อ่าน 69 ครั้ง))
หนังสือแจ้งประกาศประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ปี 2560 ( (21 พ.ย. 60 | อ่าน 68 ครั้ง))
ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย3 ปี2560 ครั้งที่ 2 (11 ส.ค 60) ( (11 ส.ค. 60 | อ่าน 65 ครั้ง))
บันทึกการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (11 ส.ค 2560) ( (11 ส.ค. 60 | อ่าน 65 ครั้ง))
ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย3ปี2560ครั้งที่1 (4 ส.ค.60) ( (04 ส.ค. 60 | อ่าน 65 ครั้ง))
บันทึกการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 (4 ส.ค.60) ( (04 ส.ค. 60 | อ่าน 62 ครั้ง))
หนังสือเชิญสมาชิกประชุมสภาสมัยสามัญ3ปี2560 (27 กค 60) ( (27 ก.ค. 60 | อ่าน 66 ครั้ง))
ประกาศเรียกการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ ปี2560 (24 ก.ค 60) ( (24 ก.ค. 60 | อ่าน 62 ครั้ง))
หนังสือแจ้งประกาศประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ปี 2560(24 ก.ค 60) ( (24 ก.ค. 60 | อ่าน 71 ครั้ง))
ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2( 22พ.ค.60) ( (22 พ.ค. 60 | อ่าน 66 ครั้ง))
บันทึกการประชุมสภาสามัญสมัยที่2 (22 พ.ค60) ( (22 พ.ค. 60 | อ่าน 58 ครั้ง))
หนังสือเชิญสมาชิกประชุมสภาสมัยสามัญ2ปี2560 (16 พ.ค. 60) ( (16 พ.ค. 60 | อ่าน 63 ครั้ง))
ประกาศเรียกการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2ปี2560 (11 พ.ค. 60) ( (11 พ.ค. 60 | อ่าน 64 ครั้ง))
หนังสือแจ้งประกาศประชุมสภาสมัยสามัญที่2ปี2560 (11 พ.ค. 60) ( (11 พ.ค. 60 | อ่าน 60 ครั้ง))
หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญปี2560 (7 ก.พ.60) ( (07 ก.พ. 60 | อ่าน 63 ครั้ง))
รายงานบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนาสมัยสามัญสมัยที่4 ( (06 ก.พ. 60 | อ่าน 84 ครั้ง))
ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรกปี2560(6 ก.พ. 60) ( (06 ก.พ. 60 | อ่าน 68 ครั้ง))
บันทึกการประชุมสภา สามัญ1 (6 ก.พ. 60) ( (06 ก.พ. 60 | อ่าน 63 ครั้ง))