- ว่าง -
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นางจิระนันท์   ชัยรัตนคำโรจน์
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปี 2560 (18 พ.ค. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)

แผนการดำเนินงานประจำปี 2558 (26 มิ.ย. 58 | อ่าน 222 ครั้ง)