- ว่าง -
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นางจิระนันท์   ชัยรัตนคำโรจน์
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
แบบฟอร์ม/คำร้อง ต่างๆ
แบบขออนุญาตให้สมาชิก อปพร. ศูนย์ อบต. ไชยวัฒนา ปฏิบัติภารกิจ ( (14 มิ.ย. 59 | อ่าน 78 ครั้ง))
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ( (14 มิ.ย. 59 | อ่าน 83 ครั้ง))
แบบคำร้องขอรับการสนับสนุนรถน้ำ ( (14 มิ.ย. 59 | อ่าน 88 ครั้ง))
แบบคำร้องแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้ากิ่ง) ชำรุด ( (14 มิ.ย. 59 | อ่าน 85 ครั้ง))
แบบคำร้องทั่วไป ( (14 มิ.ย. 59 | อ่าน 89 ครั้ง))
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย ( (14 มิ.ย. 59 | อ่าน 86 ครั้ง))
ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง ( (14 มิ.ย. 59 | อ่าน 83 ครั้ง))