นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
จดหมายข่าว อบต.
จดหมายข่าว อบต.ไชยวัฒนา ฉบับที่ 2/2560 ประจำเดือน เม.ย.60 - ต.ค.60 ( (06 เม.ย. 60 | อ่าน 86 ครั้ง))
จดหมายข่าว อบต.ไชยวัฒนา ฉบับที่ 1/2560 ประจำเดือน ต.ค.59 - มี.ค.60 ( (02 ต.ค. 59 | อ่าน 73 ครั้ง))
จดหมายข่าว อบต.ไชยวัฒนา ฉบับที่ 2/2559 ประจำเดือน เม.ย.59 - ต.ค.59 ( (05 เม.ย. 59 | อ่าน 234 ครั้ง))
จดหมายข่าว อบต.ไชยวัฒนา ฉบับที่ 1/2559 ประจำเดือน ต.ค.58 - มี.ค.59 ( (03 ต.ค. 58 | อ่าน 215 ครั้ง))