นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
แจ้งผลการประเมิน LPA
ผลการประเมิน LPA ประจำปี 2560 ( (19 ก.ค. 60 | อ่าน 43 ครั้ง))
ผลการประเมิน LPA ประจำปี 2559 ( (18 ก.ค. 59 | อ่าน 150 ครั้ง))