นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2560 ( (24 ต.ค. 60 | อ่าน 44 ครั้ง))
ผลการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการของศูนย์บริการและถ่ายถอดเทคโนโลยี ( (22 ก.ค. 59 | อ่าน 123 ครั้ง))
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2559 ( (18 ก.ค. 59 | อ่าน 127 ครั้ง))