นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ไชยวัฒนา
นายดำเนิน   จิณะ
ปลัด อบต.ไชยวัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
     
     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมการจัดหางาน     
 สำนักงานประกันสังคม     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

     
สรุปผลการร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี
สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2560 ( (03 ม.ค. 61 | อ่าน 70 ครั้ง))
สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2559 ( (29 ธ.ค. 59 | อ่าน 65 ครั้ง))